Badanie Kariotypu

Kariotyp – jest to kompletny zestaw chromosomów komórki somatycznej organizmu. Kariotyp jest cechą charakterystyczną dla osobników tego samego gatunku, tej samej płci oraz dotkniętych tymi samymi aberracjami chromosomowymi (albo całkowicie zdrowymi).
W kariotypie wyróżnia się autosomy (u człowieka 22 pary) oraz chromosomy płci.

Po co to badanie w przypadku rozpoczynania leczenia transseksualizmu?
Badanie to ma na celu wykluczenie wad genetycznych. Gdyby takowe występowały oznaczałoby to, że nie możesz rozpocząć leczenia hormonalnego, bo tak naprawdę podłoże Twojego problemu nie leży w niezgodności płci biologicznej z płcią odczuwaną psychicznie, tylko w chorobie genetycznej.

Prawidłowy kardiotyp u biologicznej kobiety to XX, a więc i u TS k/m będzie właśnie taki.
Natomiast u biologicznego mężczyzny prawidłowy kariotyp to XY, taki będzie mieć TS m/k.