Co jeszcze przed rozprawą?

Jeszcze przed rozprawą dobrze jest się zapoznać z Kodeksem Postępowania Cywilnego. Nie musisz czytać całości, ale dobrze by było przejrzeć chociaż niektóre części żeby wiedzieć jak składać wnioski procesowe, tip. Dobrze jest zajrzeć na przykład do działów: Zwrot kosztów procesu,przepisy ogólne o czynnościach procesowych (całość), Pozew, Rozprawa, Dowody (całość).

Korespondencja z sądu i rodzice w postępowaniu

 

Z reguły wszelkie pisma sądowe doręcza się do rąk adresata, ale jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, można dokonać tzw. doręczenia zastępczego, czyli może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi. Standardowo takie doręczenie uważa się za skuteczne.

UWAGA

Pamiętaj, że ty i rodzice jesteście przeciwnymi stronami w sporze. Więc twoi rodzice nie mogą odbierać pism sądowych przeznaczonych dla ciebie i odwrotnie bo doręczenie będzie nieskuteczne, a to przedłuży postępowanie(!!!). Inny pełnoletni domownik – tak. Rodzice – NIE!

Po złożeniu czterech egzemplarzy pozwu (+ewentualnie innych w/w dokumentów) dostaniesz listem poleconym informację o terminie rozprawy razem z jednym z egzemplarzy pozwu (nawet jeśli sprawę powierzyłeś/łaś prawnikowi to Ty dostajesz zawiadomienie i kopię pozwu). Jeśli znajdzie się tam także informacja, że czegoś brakuje w złożonych przez Ciebie dokumentach, MUSISZ uzupełnić braki w ciągu 7 dni, inaczej przepadnie wyznaczony termin rozprawy i po uzupełnieniu braków później, będziesz od nowa czekać w kolejce.

Twoi rodzice dostaną wezwanie na rozprawę, lub tylko powiadomienie, że się ona odbędzie. Jeśli zostali wezwani, muszą przyjść. Za niestawienie się zapłacili by karę. Mają to napisane na zawiadomieniu o terminie rozprawy, więc powinni przyjść, nawet, jeśli nie bardzo chcą. Jeśli by nie przyszli, będzie drugi termin rozprawy i tak do skutku. LUB za trzecim razem, jeżeli się nie stawią (dotyczy to także 3 razów niestawienia się lekarza) rozprawa odbędzie się bez nich. Jeżeli nie stawi się adwokat, nikt na niego nie czeka.

Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaną wezwani jeśli do pozwu dołączysz ich oświadczenie o tym, że się zgadzają z twoją decyzją i proszą o rozpatrzenie sprawy pod nieobecność pozwanych (wzór można pobrać z portalu w dziale PRAWO -> LINKI I PLIKI DO POBRANIA).

Rodzice mogę też zostać wezwani do odpowiedzi na pozew.
Zgodnie z art. 207 par. 1 kodeksu cywilnego – pozwany przed pierwszą rozprawą może wnieść odpowiedź na pozew. Z samego zatem przepisu wynika, iż nie jest to obowiązek pozwanego a jedynie jego uprawnienie.

Wezwanie pozwanego przez sąd do złożenia odpowiedzi na pozew a jednocześnie nie uczynienie przez pozwanego zadość temu wezwaniu, może rodzić dla niego negatywne skutki prawne, gdyż niewypowiedzenie się przez stronę co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może uznać te fakty za przyznane – art. 230 k. c.

Mówiąc prościej, rodzice nie muszą odpowiadać. Jednak trzeba rozważyć napisanie takiej odpowiedzi dla własnej wygody. W odpowiedzi mają szansę ustosunkować się do sprawy, co może bardzo ułatwić dalsze postępowanie. Najlepiej niech napiszą, że całkowicie przychylają się do twojego wniosku, że masz ich pełną akceptację. Poprą to kilkoma stwierdzeniami typu „zawsze mówiliśmy, że to powinien być chłopak (dziewczyna)” i takie tam scenki z życia wzięte. Niech podkreślą, że jesteś dojrzały/a emocjonalnie i według niech już sam/a decydujesz o swoim losie.

Jeśli twoi rodzice chcą się stawiać w sądzie, to odpowiedź na pozew spowoduje, że sąd wcześniej zaznajomi się z ich zdaniem, ułatwi to przesłuchanie stron i oszczędzi wam stresu. Bardzo możliwe, że twoi rodzice będą pytani według tego co napisali w odpowiedzi na pozew „czy podtrzymuje pan/pani twierdzenie, że dziecko od najmłodszych lat…” i tak dalej.

Jeśli Twoi rodzice nie chcą stawiać się w sądzie, a dostali już wezwanie na konkretną rozprawę z określonym terminem, to i tak mogą złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy pod ich nieobecność i wniosek ten dołączyć do odpowiedzi na pozew. Że całkowicie się zgadzają, a rozprawa jest dla nich za trudna emocjonalnie. Że nie widzą potrzeby, bo ich dziecko jest już dorosłe i, że PROSZĄ sąd o rozpatrzenie sprawy pod ich nieobecność. Ale uwaga – sąd wcale nie musi się do tego wniosku przychylić i nie jestem też pewien czy złożenie takiego wniosku nie przedłuży postępowania. Ale jeśli to dla twoich rodziców faktycznie trudne, to warto spróbować.

Sąd może przychylić się do tego wniosku i wtedy sprawa normalnie się toczy bez udziału twoich rodziców. Przewodniczący lub sędzia sprawozdawca przedstawia wnioski i dowody strony nieobecnej zawarte w jej pismach procesowych. Jeśli sąd odrzuci wniosek to wezwie twoich rodziców ponownie. Wtedy bardzo prawdopodobne, że ich przesłuchanie rozegra się na podstawie tego co napisali w odpowiedzi na pozew. Czyli sąd weźmie ich odpowiedź i będzie pytał, czy podtrzymuje pan/i twierdzenie, że: i tu to co napisali.

Jeśli Twoi rodzice zdecydują się odpowiedzieć na wezwanie do odpowiedzi, to niech napiszą tekst w 3 egzemplarzach. Jeden idzie do akt, drugi przekazuje się stronie przeciwnej – czyli tobie. To samo dotyczy wszystkich innych wniosków i dokumentów. A najlepiej dla pewności pisać wszystko razy 4.

Jeśli masz jakieś wątpliwości – wszystkie te sprawy są omawiane na forum w dziale PRAWO. Tam pytaj.

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim lub masz dzieci

 

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim, musisz przed złożeniem pozwu wziąć rozwód. Jeśli masz dzieci i jesteś jedynym ich opiekunem, muszą one dorosnąć. Spytaj prawnika, ale chyba jeśli są małe dzieci i po rozwodzie zostaną przyznane drugiemu z rodziców, to Ty już możesz zmieniać płeć bez czekania, aż będą dorosłe. Zdarzały się jednak przypadki, w których sądy nie wymagały zrzeczenia się praw do opieki nad dziećmi a jedynie ich ograniczenia (ZAPYTAJ NA FORUM).

Jeśli któryś z rodziców (albo oboje) nie żyje

 

Jeśli któreś z rodziców nie żyje, należy do pozwu dołączyć akt zgonu. Jeśli nie żyją oboje to, sąd przyznaje kuratora sądowego, który reprezentuje na rozprawie nieżyjących rodziców.

Jeżeli w Twoim miejscu zamieszkania jest taka instytucja jak Sąd Rejonowy, to trzeba napisać tam podanie o przyznanie kuratora w miejsce zmarłych rodziców. Jeśli w tej miejscowości nie ma żadnego sądu, to składasz pozew do Sądu Okręgowego i oni już załatwiają kuratora. Trzeba dołączyć do pozwu podanie o kuratora. Kuratorem może być ktoś z twojej rodziny i tak by było najlepiej. Może to być też całkiem obca pełnoletnia osoba, twoja dziewczyna lub twój chłopak, twoja sąsiadka.

Piszesz po prostu „Wniosek o przyznanie kuratora w miejsce nieżyjących rodziców w sprawie o ustalenie płci”. We wniosku podajesz dane osoby, która ma być kuratorem. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. Jeśli nie masz nikogo bliskiego, to możesz złożyć wniosek o wyznaczenie kuratora z urzędu. Czyli „nie potrafię wskazać konkretnej osoby (nie mam nikogo takiego) wnoszę o przyznanie kuratora z urzędu”. Kuratorami z urzędu są najczęściej pracownicy sądu, czasami zawodowi kuratorzy sądowi. Ale naprawdę lepiej znaleźć sobie kogokolwiek na własną rękę. Choćby dlatego, że kuratorowi wyznaczonemu przez sąd przysługuje WYNAGRODZENIE. Szerzej o tym – na forum w dziale PRAWO.

Rola kuratora ogranicza się do głównie biernego uczestnictwa w rozprawie i przychylenia się do treści pozwu.