Zmiana pozostałych dokumentów

Możesz zmieniać wszystkie dokumenty! Potrzebujesz dowód osobisty + wyrok sądu, wszędzie będą sobie to kopiować. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas to najlepiej sam zrób kilka kopii dowodu i wyroku i rozdawaj urzędnikom. Pamiętaj, że oryginał musisz im przedstawić do wglądu. Na ogół urzędnicy są dość zorientowani i wszystko idzie bezstresowo.

Kolejność załatwiania dowolna:

Paszport. Wydaje wojewoda. Ale Od 2007 roku składanie wniosków paszportowych jest możliwe wyłącznie w nowych, specjalnych punktach paszportowych. Potrzebne są w tym przypadku 2 zdjęcia biometryczne i wniosek, który dostaniesz na miejscu. 

Opłata albo jak za nowy paszport, czyli 140 zł; albo stosowna do stopnia zużycia starego paszportu, czyli np.: był wystawiony na 10 lat, miałeś/-aś go przez np. 9 lat, więc płacisz 9/10 ceny nowego paszportu. Zniżka 50% m.in. dla studentów studiów dziennych. Jeśli to nie jest twój pierwszy paszport, to musisz oddać do zniszczenia stary przy odbiorze nowego. Jeśli miałeś paszport na starych danych, to ten na nowych NIE JEST TWOIM PIERWSZYM!!!! Napisz we wniosku prawdę, bo to sprawdzą. Wypełniasz druczek, wnosisz w banku lub w kasie opłatę i wracasz, składając wniosek. Jeżeli musisz bardzo szybko załatwić paszport, możesz złożyć wniosek bez dowodu osobistego, niemniej musisz zaznaczyć, że czekasz na wydanie dowodu, i przynieść dowód osobisty przy odbieraniu paszportu, wówczas urzędniczka spisze z niego numer. 

NIP zostaje ten sam, w Urzędzie Skarbowym składasz tylko tzw. „zgłoszenie aktualizacyjne NIP”, które wygląda jak PIT, tylko że ma 2 strony a nie 4. Nie przysyłają potem żadnej decyzji, tylko składasz i już.

prawo jazdy
 – postępowanie standardowe, stare prawko, wyrok, dowód, wniosek i tak dalej

Poniżej jeszcze lista różnych spraw, które warto załatwić. Zerknij czy coś ci nie umknęło 🙂

W centrali telefonicznej zmieniasz własność rachunku telefonicznego; musisz wziąć umowę, jaką podpisywałeś/-aś poprzednio; zrobią do niej aneks z nowymi danymi i przyślą go pocztą listem poleconym.

W biurze telefonii komórkowej: własność telefonu (pamiętaj o haśle do niego); weź umowę, będzie aneks, dostaniesz go od ręki; 

W administracji: dane meldunku / własności mieszkania / członkostwa spółdzielni 

W banku: własność konta, czyli aneks do umowy, dostajesz go od razu (weź starą umowę) + wypełniasz druczek o wystawienie nowych czeków oraz nowej karty do bankomatu, ewentualnie nowe rozporządzenie na wypadek śmierci itp.

Dostawca energii elektrycznej: dane na umowie o dostawę energi elektrycznej

Gazownia: dane na umowie o dostawę gazu

W przychodni: książeczkę usług medycznych wraz z kartą magnetyczną. Może można wybrać nowego lekarza pierwszego kontaktu? Spytaj, co z historią choroby, jeśli masz w książeczce wpięte jakieś wydruki z wizyt lekarskich. 

W pracy: może będziesz musiał(a) rozwiązać umowę o pracę i podpisać nową, z nowym imieniem, ewentualnie będzie aneks; + identyfikator; + wywieszkę na drzwiach pokoju 

Dotychczasowe świadectwa pracy, referencje, na których Ci zależy

W Urzędzie Gminy, ZUSie i Urzędzie Skarbowym: własność posiadanej firmy 

W Funduszu Emerytalnym: imię i ewentualnie nazwisko (jeżeli zmieniasz też nazwisko), PESEL, numer dowodu osobistego

Na uczelni: indeks, legitymację studencką i książeczkę zdrowia studenta, ewentualnie kartę czy inny dowód ubezpieczenia zdrowotnego

Kartę EURO 26 lub inną tego rodzaju 

W bibliotece na uczelni i w innych bibliotekach: dane w komputerze od karty bibliotecznej + nowa karta biblioteczna, o ile są na niej imię i nazwisko

Zaświadczenia / legitymacje / uprawnienia powstałe w wyniku ukończonych kursów, np. językowych, księgowości czy uprawnienia na wózek widłowy 

Dane w firmach wysyłkowych, które uparcie przysyłają materiały reklamowe 

Legitymację partyjną / związkową itp. 

Na poczcie: dane w książeczce opłat za RTV (skreślą stare imię i wpiszą obok nowe; ale żeby dostać zupełnie nową książeczkę, idź potem po ok. miesiącu z tą książeczką na inną pocztę, powiedz, że zgubiłeś/-aś tamtą, i sprzedadzą Ci za 1 zł nową :)), skrytce pocztowej 

Świadectwa szkolne, dyplomy, index na studiach…

Świadectwo ukończenia szkoły. Zgłoś się do sekretariatu swojej szkoły ze zdjęciem, starym świadectwem ukończenia szkoły, oraz podaniem które możesz pobrać w wyżej podanym dziale. Do podania musisz załączyć kopie wyroku sądu oraz jakiś dokument z nowym imieniem i nazwiskiem, może być to decyzja kierownika urzędu stanu cywilnego, akt urodzenia, lub dowód. Możesz wziąć sobą oryginały załączonych dokumentów do wglądu jeśli Panie by chciały potwierdzić kopie z oryginałem.

Otrzymasz oryginały świadectw, ale musisz zwrócić stare oryginały i ewentualne ich odpisy, jeśli ich nie posiadasz musisz napisać oświadczenie o ich zaginięciu lub zniszczeniu. Czas oczekiwania na wydanie świadectwa to ok. tygodnia lub dwóch zależy od nawału pracy w sekretariacie.

Jeżeli wydanie świadectwa nie jest możliwe otrzymasz duplikat, który w przeciwieństwie do oryginału może być wykonany na kserokopii oryginalnego druku, nie posiada zdjęcia, na pierwszej stronie u góry posiada napis, lub pieczęć „Duplikat” a za jego wydanie pobierana jest opłata skarbowa za „legalizacje dokumentu” która obecnie wynosi 26 zł. Duplikat ma moc oryginału i można go wystawić ponownie. Należy podkreślić że po wyrobieniu duplikatu w przypadku gdyby odnalazł się oryginał, nie będzie się można nim posługiwać ponieważ stracił ważność – pomijając stare dane 🙂

Ze względu na rzadkość występowania transseksualizmu Panie z sekretariatów często nie wiedzą jak wygląda procedura wymiany świadectw w naszym przypadku i są przekonane że mogą wydać tylko duplikat, każą wpłacić opłatę skarbową, nie wiedzą również czy powinny odbierać nam oryginały, a zdarzało się że wręcz powoływały się na zapis w ustawie że nie zmienia się dokumentów uczniów po ukończeniu szkoły, tylko że zdanie niżej znajduje się zapis że wyjątek stanowi sądowa zmiana płci. Dlatego jeśli szkołę ukończyłeś niedawno, jeśli szkoła nadal istnieje i są podejrzenia że Panie posiadają oryginalny wzór świadectwa oraz pieczęci naciskaj na oryginał świadectwa ukończenia szkoły. W podanym wyżej pliku znajduje się odwołanie do zapisu w ustawie z którą Panie będą mogły się zapoznać w razie wątpliwości. Pamiętaj również że aby odebrać świadectwo musisz się stawić osobiście z dowodem tożsamości. W innym przypadku umów się z Paniami w sekretariacie odnośnie upoważnienia innej osoby lub wysłania dokumentu pocztą z potwierdzeniem odbioru.

Świadectwo dojrzałości oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego (dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe). Pierwsze pytanie jakie należy sobie zadać to kto organizował twoją maturę lub egzamin zawodowy, kiedyś zajmowały się tym szkoły obecnie (nowa matura) zajmują się tym Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Jeśli Twoją maturę lub egzamin zawodowy organizowała szkoła to był to egzamin wewnętrzny i cała dokumentacja pozostała w szkole, w tym przypadku procedura jest taka sama jak w przypadku zmiany świadectwa ukończenia szkoły, po prostu w podaniu dopisujesz że prosisz o wymianę świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego.

Jeśli zdawałeś egzamin maturalny/zawodowy – zewnętrzny organizowany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną musisz napisać podanie do OKE właściwej dla Twojej szkoły. 
Spis okręgowych komisji egzaminacyjnych 
Nazwę komisji egzaminacyjnej masz również na pieczęci na świadectwie dojrzałości/dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jeśli już znasz adres swojej komisji, wysyłasz listem poleconym podanie z prośbą o wymianę swojego świadectwa lub dyplomu, oraz oryginały, odpisy i ewentualne suplementy, załączasz kserokopie wyroku sądu, oraz dokument na którym posiadasz nowie imię i nazwisko, a także, co ważne numer PESEL, może być to kserokopia decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego, plus decyzja o nadaniu numeru PESEL, albo kserokopia dowodu osobistego która w tym przypadku powinna być za potwierdzeniem odpisu z oryginałem, o takie potwierdzenie możesz poprosić w szkole, nie powinni robić z tego problemu zwłaszcza jeśli to w tej szkole odebrałeś stare świadectwo lub dyplom. W tym przypadku nowe oryginały (nie duplikaty) otrzymasz pocztą za potwierdzeniem odbioru, najlepiej jakbyś to Ty odebrał tą pocztę. OKE ogólnie nie robi żadnych problemów to duża instytucja.

Dyplom ukończenia studiów. Procedura równie prosta co poprzednie, w dziekanacie składasz podanie o wymianę dyplomu ukończenia studiów, w załączeniu dodajesz wyrok sądu oraz jakiś dokument z nowymi danymi. W przeciwieństwie do szkół ponadgimnazjalnych oraz OKE za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami pobiera się opłatę nie wyższą niż 60 zł. (Ustawa w przypadku studiów mówi tylko o wydaniu oryginałów)

Wymiana indeksu dla studiujących. Indeks w przeciwieństwie do innych dokumentów wymienia się tylko na wniosek studenta, w przeciwnym wypadku zmiany nanosi się na starym indeksie przekreślając stare dane i wpisując nowe. Kosz wydania nowego indeksu nie powinien być wyższy niż 4 zł.


Na podstawie:

Dz.U. 2005 nr 58 poz. 504 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności 

Dz.U. 2006 nr 224 poz. 1634 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 

Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej