Szpital Kliniczny AM nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Plastycznej.
tel: (42) 678 66 62 (do kliniki), (42) 678 22 07 (chirurgia)
dojazd: tramwaj 12 spod Dworca, do Łodzi Kaliskiej